Showing posts with the label TAMILShow All
வகுப்பு 4 பருவம் 1 தமிழ் FA B வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 தமிழ் 9 கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 தமிழ் 8 விடியும் வேளை வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 தமிழ் 6 முயல் அரசன் வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 தமிழ் 7 சான்றோர் மொழி- வெற்றி வேற்கை வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 தமிழ் 5 பண்படுத்தும் பழமொழிகள் வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 தமிழ் 4  முளைப்பாரி வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 தமிழ் 3 .ஏழு இறக்கை குருவியும் தெனாலிராமனும் வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM1 CLASS 4 தமிழ் 2.பனைமரச் சிறப்பு வளரறி மதிப்பீடு சான்றிதழுடன் தேர்வு தயாரிப்பு இரா கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர்
TERM 1 4 STD 1 அன்னைத்தமிழே FA B ONLINE TEST WITH CERTIFICATE BY R GOPINATH THIRUVALLUR DISTRICT